برچسب- ریخته گری طلا

عیوب و مشکلات ریخته گری دقیق ( طلا و نقره)

Blisters – Causes: تاول و جوشیده روی کار

دلایل: سیلندر به سرعت گرم شده

این مشکلی است که معمولا بیشتر به وابسته است به ترکیبات سیلیس پیشنهاد می شود که سیکل پخت گچ رعایت شود. (بیشتر…)